Стартувало дводенне онлайн-навчання за програмою «Ґендерний підхід в управлінні людськими ресурсами на державній службі» для представників ЗВО

 19 листопада 2020 року Національне агентство України з питань державної служби спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Українською школою урядування за підтримки та сприяння проєкту ООН Жінки «Ґендерна рівність в центрі реформ, миру та безпеки» розпочали дводенний онлайн-тренінг за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Ґендерний підхід в управлінні людськими ресурсами на державній службі». Навчання проводяться для представників закладів вищої освіти України.

З вітальним словом до учасників навчань звернулася Голова НАДС Наталія Алюшина, яка висловила думки щодо актуальності і нагальності інтеграції ґендерно чутливих ініціатив у багатокомпонентну систему управління людськими ресурсами та подякувала за експертну підтримку в організації і проведенні відповідного тренінгу з цих питань проєкту ООН Жінки «Ґендерна рівність в центрі реформ, миру та безпеки».

Наталія Алюшина розповіла зокрема, що метою тренінгу є формування в учасників знань із основ ґендерної політики, напрямів реалізації державної ґендерної політики в Україні, а також отримання практичних навичок щодо інтеграції принципів прав людини, недискримінації та ґендерної рівності у сферу управління людськими ресурсами.

Також у рамках програми буде зосереджено увагу на:

  • українському законодавстві та міжнародних зобов’язаннях України у сфері забезпечення ґендерної рівності;
  • державному інституційному механізмі забезпечення ґендерної рівності;
  • основних ґендерних дисбалансах, що характеризують можливості жінок і чоловіків у сфері зайнятості (отримання доходів, кар’єрне зростання та доступ до прийняття рішень, у т.ч. в системі державної служби).

Учасники матимуть змогу:

  • оволодіти практичними навичками з ідентифікації проявів ґендерної дискримінації та заходів реагування на такі факти з метою їх мінімізації і усунення.
  • отримати практичні уміння щодо просування ґендерного балансу в системі державної служби (наприклад, ґендерно-збалансовані конкурси на заміщення посад, програми жіночого менторства тощо).
  • попрактикувати навички здійснення ґендерного аналізу та використання диференційованих за статтю статистичних даних у професійній діяльності.

Наразі учасниками підвищення професійної компетентності за вищевказаною програмою стали 20 освітян із 9 закладів вищої освіти України. Зокрема це представники Національної академії державного управління при Президентові України, Київського політехнічного інституту КПІ імені Ігоря Сікорського, Херсонського національного технічного університету, Донецького національного технічного університету, Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та ін.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини